KARHUKAUPAN ASIAKASREKISTERI
Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Karhuseura
Venemiehentie 8 as 16
27820 Säkylä

+358 44 0100918
karhuseura@karhuseura.net
www.karhuseura.net

2. Rekisterin nimi

Karhuseuran Karhukaupan asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

- asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon
- palvelun toteuttamiseen
- asiakastapahtumien varmentamiseen
- asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen
- markkinointiin
- mielipide- ja markkinatutkimuksiin
- segmentointiin ja profilointiin
- liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin sekä
- muihin vastaaviin tarkoituksiin

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä,
sähköpostiosoite, puhelinnumero
- yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
- asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
- palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
- lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
- rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
- tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
- maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten sekä
- mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
- evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
- VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

6. Evästeet

Karhukauppa voi hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamattomat tiedot sisältävät
tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän ip-osoitteesta.
Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa osoitteellista suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille rekisterin VRK tai Robinsson -rekisteri päivitystä tai postitusta varten. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse osoitteeseen:

Karhuseura
Venemiehentie 8 as 16
27820 Säkylä

+358 44 0100918
karhuseura@karhuseura.net
www.karhuseura.net

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterimme on tallennettu sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.